Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Żółta

STYCZEŃ 2023

 • Czy można cofnąć czas – formułowanie postanowień noworocznych; rozpoznawanie nazywanie urządzeń do pomiaru czasu: klepsydra, zegar wskazówkowy, zegar elektroniczny; poznanie przyczyn następstwa dnia i nocy, analiza sylabowa dni tygodnia, pór roku, nazw miesięcy; zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy; nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc; odkrywanie litery u, U.
 • Kto jest kucharzem leśnych zwierząt - poznawanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania ptaków, zwierząt zimą; poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt; wypowiada się na zaproponowany temat - czym się zajmuje leśniczy; pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku; poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce (wrona, wróbel, sroka, sikorka, itp.); odkrywanie litery j, J; zapisu cyfrowego liczby 8.
 • Kto to taki: mama mamy; tata taty - swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych; wypowiada się z szacunkiem o swoich babciach i dziadkach; dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w pracy, wypoczynku; przygotowanie artystycznego programu na spotkanie z Babcią, Dziadkiem; samodzielne wykonywanie prezentu dla Babci i Dziadka; odkrywanie litery y, Y, zapisu cyfrowego liczby 9.
 • Dlaczego pewien czwartej jest tłusty – zabawy w „Małych projektantów” – tworzenie strojów karnawałowych (maska, inne); uczestniczenie w zabawach dających dziecku satysfakcję i radość; wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną; dzielenie się swoimi zainteresowaniami; dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku; poznanie wybranych własności cukru.

LISTOPAD 2022                                                                                             

 • Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki  ? – stosowanie zwrotów: jestem Polką, Polakiem,mieszkam w Polsce, mówię po polsku; poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc; poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem; tworzenie planu okolicy przedszkola; rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski;, poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych, miejsc pamięci narodowej;  odkrywanie litery t, T; utrwalenie znajomości figur geometrycznych (trójkąt).
 • Co powinien wiedzieć każdy Polak ? – zorganizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu; słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary; poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie; poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania; podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami; poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej; odkrywanie litery i, I, odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5; wspólne wykonywanie prac plastycznych.
 • Czy Kujawiak może tańczyk Krakowiaka ? - uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.); poszerzanie wiedzy o Polsce, opanowanie wybranych figur tańców polskich; słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary; uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa; rozmowa o prawach dziecka; wykonywanie ćwiczeń w parach; odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0, Odkrywanie litery d, D.
 • Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę? - rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej; poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa; gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem; poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma; poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca; rozwijanie wiedzy na temat naszej planety – Ziemi; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych  przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry); rozwijanie postawy badawczej; Odkrywanie litery k, K, odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6.

10 listopada – wspólne odśpiewanie hymnu z okazji Dnia Niepodległości; 17 listopada – koncert „MUZYCZNA PODRÓŻ PO MIASTACH ŚWIATA”; 20 listopada – Dzień Praw Dziecka; 25 listopada – Dzień Pluszowego Misia

PAŹDZIERNIK 2022

W tym miesiącu dzieci dowiedzą się min.: co należy zrobić, kiedy ktoś źle się czuje, na czym polega praca lekarza, co to jest piramida zdrowego żywienia, dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia, co to są przetwory i z czego powstają, jak wyglądają litery: a, A, l, L, o, O, m, M, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, jak wygląda kwadrat, na czym polega zawód nauczyciela, jakie wynalazki powstały na przestrzeni lat, jak się ubrać stosownie do pogody, jak wykorzystywany jest wiatr w życiu roślin i ludzi, jakie urządzenia stosuje się do pomiaru wiatru, jak intuicyjnie rozumieć znaczenie wyrazów należących do tej samej rodziny, jakie są jesienne zwyczaje zwierząt, kto zamieszkuje las, jakie ptaki odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na zimę, w jaki sposób możemy wytworzyć ciepło, jak wykonać przestrzenną pracę plastyczną.    

10 październik - teatrzyk "O Eleganciku" - Teatr Pacuś; 25 październik - warsztaty balonowe.

WRZESIEŃ 2022

 • Co słychać w przedszkolu ? – zapoznanie się z nową salą, powitania z nowymi dziećmi w grupie; rozpoznawanie zapisu swojego imienia, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej; dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego; rozwijanie sprawności fizycznej (zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na sali gimnastycznej); doskonalenie poczucia rytmu; rozwijanie samodzielności poznawczej, działalność plastyczna (wycinanie nożyczkami, malowanie farbami, kredkami świecowymi); integracja dzieci poprzez zabawy przy muzyce.
 • Jak być super-bezpiecznym ? - przypomnienie zasad bezpieczeństwa (w klasie, w ogrodzie przedszkolnym); rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie sprawności fizycznej (zabawy ruchowe); nauka piosenki „Kolorowe światła” - rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu; utrwalenia podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa na drodze (sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych), numerów alarmowych.
 • Jakie są moje supermoce ? – zabawy obserwacyjne w ogrodzie przedszkolnym, rozwijanie inteligencji emocjonalnej; dążenie do zrozumienia własnej indywidualności, umiejętności współpracy  w grupie; rozwijanie pamięci – powtarzanie wyliczanek, treści wiersza, piosenek; zabawy sensoryczne (z wykorzystaniem różnym materiałów badawczych).
 • Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny ? - poszerzanie wiedzy na temat naszej jesieni (oznaki jesieni/wybrane drzewa i ich owoce); zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego (np. parku), spacer wokół przedszkola w poszukiwaniu symboli jesieni; zbieranie darów jesieni do kącika przyrodniczego w grupie; wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas zabaw przy muzyce; rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.

15 września – zorganizowanie w grupie Dnia Kropki; 20 września – Dzień Przedszkolaka