Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (POZA 8.00-13.00); OD 01 STYCZNIA 2023 

Szanowni Rodzice,
przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2022r. zmianie ulega operator bankowy - z Getin Bank na Bank Pekao S.A., w związku z tym następuje zmiana numeru konta do wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu, wyżywienie: 
BANK PEKAO S.A.
66124010371111001109109717
Informujemy również o zmianie stawki żywieniowej w roku szkolnym 2022/2023 - 12 zł. Podyktowane jest to głównie podwyżkami cen artykułów spożywczych. W zawiązku z regulaminem opłat za wyżywienie: trzy dania (śniadanie, obiad, podwieczorek) 12,00 zł; dwa dania: 9,60 zł., jedno danie 6,00 zł.
 

Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 102

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późn. zm.) – Dz.U. z 2019r. poz. 1148  dyrektor Przedszkola Miejskiego nr  102  w porozumieniu z organem prowadzącym ustala następujący Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 102:

  • Rodzice są zobowiązani do wnoszenia miesięcznej opłaty za wyżywienie.
  • Miesięczną opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor Przedszkola mnożąc stawkę żywieniową, wybraną przez rodziców dziecka, przez liczbę dni, w których dziecko korzystało  z wyżywienia.
  • Stawki żywieniowe w Przedszkolu wynoszą:

1 posiłek – 6,00 zł       

2 posiłki – 9,60 zł

3 posiłki – 12,00 zł

  • Miesięczna opłata za wyżywienie wnoszona jest z dołu, po jej ustaleniu przez Dyrektora Przedszkola do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.
  • Wpłaty miesięcznej opłaty za wyżywienie należy dokonywać na rachunek bankowy przedszkola:    66124010371111001109109717
  • Przy wpłacie na rachunek bankowy, za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę dokonania przelewu należności na konto przedszkola.
  • W przypadku zalegania z miesięcznymi opłatami za wyżywienie Przedszkole będzie dochodzić zwrotu należnych kwot w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.